לידינו היה מושג ילדים שקראו להם ילדי טהרן ילדים שהביאו אותם