ילדים שמצאו אותם בודדים אחרי מלחמת העולם השנייה והיה מוסד של ילדים