ועשו את הילדים הבודדים האלה והביאו אותם לטהרן ומיתר מביא אותם לארץ