עכשיו שמעתי הרבה ילדים והיינו מתחברים איתנו שהם למדו איתנו בכיתות