כמובן שמכוניות לא היו היו יותר סוסים ועגלות מכונית ראו בקושי פעם ב