התחבר מאחורי כמובן אתה תהיה אך הייתה הסוס של הרעים במחובר