על מחלת הנפש גם דיברתי שהיה לו גם כן מיכל דלק בצבע אדום עם סוס