מכונית טרנטה ישנה שכל בוקר הוא הביא לנו את הלחם הביתה כמוך אין דעם החלה