ולמה כל היום אנחנו הלכנו רק שהיינו צריכים לקנות משהו זה פודינג