והיו גם חנויות שהיה להם פעמון בכניסה שהדלת נפתחה פעמון צלצל בבוקר תלמיד