היינו בעיקר חנויות שקשורות ומזון חנות ירקות מכולת חנות דגים