במשך השנים אז התחילו להופיע יותר חנויות מכשירי כתיבה קצת