קללות כמה גבעות השטח לא היה ישר אבל היינו צעירים זה לא היה בעיה