ואני הכי חדשה שהייתי בת 11 וחצי לא הייתה אחותי הקטנה חנהלה