למשל אני שאני צריכה לתת ארוחת צהריים אני כבר שבוע קודם דואגת מה אני אתן ואני מתחיל