מעורים בחיים של הילדים כמו שהם אומרים עכשיו בקושי פעם בשליש