היא הייתה מעורבת ילדים מבטים וילדים מוסדות היה לנו עוד מוסד של