דיברנו על המלחמה ואני זוכרת את האזעקות שהיו באמצע הדרך שהיינו והיינו צריכים להיכנס