לא דיברו כל כך הרבה למלחמה שגם לא היו אמצעי תקשורת