על מי שנשאר אבל זה לא עשית אותנו כל כך הרבה לא דיברו על זה עכשיו אתה ברימון