זה הרבה הרבה יותר אז לא הייתה תודה עדיין זה גם בגלל שלא היו לו באמצע איתי