זה גם גורם גם לזה שגם אנחנו לא ידענו בדיוק מה הולך בעולם