אי אפשר להשוות למצב של עכשיו עכשיו הכל גלוי ומצולם ומתועד