למי שלא תפס את מחלקת איך היה לעמוד בית חרושת לקרח לא רחוק