תנור לאלה שעושים חמין בשבת זה היה תמונה נורא יפה לראות ביום שישי בערב