ויש מה היינו שמים כל מיני דברים בשבת בצהריים היה פה