ולא היה צריך להסתכל על השעון שראינו את הנשים הולכים לכיוון ובתחושת