לא היה את כל מה שיש עכשיו עם כל הכתבות וכל זה שנכנסים אחד לשני לתוך הפה