האם הוא יותר חזקות מזה גם היה לנו יותר טבע לא היו מגדלים לא היו