גזייה אולי בית אחד ברחוב גם זה בקושי הכל היו בתים בודדים