איך לראות באתר את הקרח היו קונים מוכר קרח שהיה מגיע לרחוב רחוב על עגלה