עוד מקרר כמה הפריזר כאילו פרסמו את הקרח ופה היה צינור