מתיישב חדש במוסד צעיר לא היה ידו משגת לא הייתה ידו משגת לקנות מכשיר