התחלנו להיפגש ואחר כך היה התהליך הרגיל היינו חברים אחר כך החלטנו שאנחנו מתחתנים