אלי ינשק אותי לפני שהוא הולך או שהוא לא ינשק אותי לפני שהולך