ונכנסתי הביתה ברוגז וכמובן שהיה מזה עניין אבל זה נגמר בחתונה