אנחנו מאוד נהנים מהנכדים מאוד מאוד מאוד מאוד עוברים איתם את כל הילדות שלהם וזה מוסיף