אבל צריך עם הילדים פה לידינו ואפילו שהילדים עוברים וברחוב עולים