נוח להם שיש להם מישהו מוכר גר ליד הבית שלהם אז בשמחה