באחד מלילות אני קמה אני נותנת שני שיעולים כל המיטה רטובה