מתי את מזמינה את הלידה אמרתי היום ב 11:00 זה נראה בסדר כדי היום