11:20 על ידי נתנו לי זירוז וירד וילדתי מהר גם הייתה קטנה