התחיל להוציא את הידיים והתחילה לספור כמה חודשים אחרי החתונה שחס וחלילה לא יהיה