וזה מה שאני זוכר איך שהיא אמא שלי ספרת האצבעות כמה חודשים אחרי הלידה זה מה שהיינו