בקשר לשם של מירי אני אמרתי שאני לא אתקע על הבת שלי רבקה