אני זוכרת שהשם ענת היה באותה תקופה מאוד נפוץ אבל אמרתי אני לא יקרה לענת אני לא רוצה