וקראנו לנירית וההורים שלי להיות ברוגז חצי שנה למה שקראתי לנירית