יש ההתפתחות של פראג עד גיל שנה הוא לא בדיוק כמו התפתחות של תינוק רגל