אז היום הוא רופא ילדים אבא של שמוליק רוזן שקראו לו פנחס פנחסוב פנחס