והוא כבר היה בגיל 80 ולא היה נעים נוציא אותו לפנסיה זה היה רופא הילדים הראשון